Методичні об’єднання вчителів

Творча лабораторія методичного об’єднання вчителів початкової ланки Великовеселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти розпочнеться з 1 вересня 2012 року.

2005 Освітня галузь “Людина і світ” Основна ідея – формування на доступному учням рівні системи знань (емпіричні факти, уявлення,елементарні почуття), яка опосередковано відображає закони і закономірності природи й суспільства та місце в ній людини.

2011 освітня галузь “Природознавство” Основна ідея – формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ВМІННЯ ВЧИТИСЯ
 1. сприймати та визначати мету навчальної діяльності;
 2. зосереджуватися на предметі діяльності;
 3. організовувати свою діяльність для досягнення суб’єктно чи суспільно значущого результату;
 4. відбирати й застосовувати потрібні знання і способи діяльності для розв’язування навчальної задачі;
 5. використовувати здобутий досвід в конкретній навчальній або життєвій ситуації;
 6. висловлювати ціннісні ставлення щодо результату й процесу власної діяльності;
 7. усвідомлювати, аналізувати, оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.
ПРЕДМЕТНІ ПРИРОДОЗНАВЧІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері відносин “людина — природа“.

ОЗНАКИ ПРЕДМЕТНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

соціально активна особистість, яка усвідомлює свою належність до різних елементів природного середовища, здатна мислити, бережливо ставиться до природи, людей і самого себе;
сприймання цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає закони і закономірності природи та місце в ній людини;
розвиток розумових здібностей учнів, їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності, здатності до творчості, самовираження і спілкування;
забезпечення єдності інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною природоохоронною діяльністю;
засвоєння традицій українського народу у відносинах людини з природою;
оволодіння доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМИ

2006 – 35 год (1 год на тиждень)
2011 – 68 год (2 год на тиждень, резерв – 6 год.)

Змінилася кількість годин, кількість та назва розділів. Вилучені розділи:

Про тебе самого
Родина, рідня, рід
Людина серед людей

ДОШКІЛЬНИК ПОВИНЕН УМІТИ:

До кінця дошкільного віку у дітей повинна бути розвинута:

 1. елементарна форма логічного мислення;
 2. здатність до аналізу і синтезу;
 3. уміння виділяти індивідуальні і загальні ознаки рослин і тварин;
 4. робити узагальнення;
 5. спостережливість;
 6. допитливість;
 7. любов і дбайливе відношення до природи;
 8. здатність знаходити в ній красиве;
 9. інтерес до сільськогосподарської роботи.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМИ

2006 рік – Курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних і морально-правових , історичних, національно-культурних традицій українського народу. Він враховує наступно-перспективні зв’язки між дошкіллям і основною ланкою школи.

2011 рік – Зміст структурований за спірально-концентричним принципом, який передбачає неперервне розширення і поглиблення знань та повторне вивчення певних тем з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів відповідно до вікових особливостей дітей. Вона має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії.

Нова змістова лінія

Що треба знати про природу. Жива і нежива природа. Як людина пізнає світ.
Спостереження та досліди. Природні та рукотворні об’єкти (тіла). Живі організми, їхні ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність. Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМИ

2006 рік – Природа навколо нас
2011 рік – Світ неживої природи

Гірські породи, їх значення для людини

Нова змістова лінія – Рослини, їхня будова. Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні та хвойні рослини. Дикорослі і культурні рослини. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами.
Тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі.

2006 рік – Твій рідний край
2011 рік – Рідний край

Нова змістова лінія
Водойми рідного краю. Охорона водойм. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин. Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю. Культурні рослини рідного краю. Тварини рідного краю. Охорона тварин. Свійські тварини рідного краю. Праця людей в місті/селі.

2006 рік – Твоя країна – Україна
2011 рік – Моя країна – Україна

Нова змістова лінія
Україна – моя Батьківщина. Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми). Водойми України. Найбільші річки та озера України їх значення для людини. Чорне та Азовське моря. Значення морів. Гори України. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір.

2006 рік – 2011 рік

Запитання до природи
5 год., впродовж року, тематика за вибором учителя

 1. З чого виробляють папір?
 2. Звідки береться рослинне масло?
 3. За що нам вдячні домашні улюбленці (рослини, тварини)?
 4. Як економно використовувати воду вдома?
 5. Чому малює твій олівець?
 6. Чому підстрибує м’яч?
 7. Чим снідає їжачок?
 8. Чи розуміють тварини одне одного?

Нова змістова лінія
Україна – моя Батьківщина. Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми). Водойми України. Найбільші річки та озера України їх значення для людини. Чорне та Азовське моря. Значення морів. Гори України. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір.

https://chouprojects.com/top-online-mail-order-marijuana-mom-dispensaries-canada/