Робота профспілкової організації

Новий час, нова доба вимагають нових, нетрадиційних шляхів розв’язання загальних проблем модернізації  всіх сфер соціального буття і. в першу чергу – освіти. Головна дійова особа в системі реалізації освітньої політики – Вчитель, той хто безпосередньо працює на учня.

Державну політику у сфері освіти визначено Конституцією України, Законами України «Про освіту», а також відповідними актами Президента України та Кабінету Міністрів.

Питання нового програмно-цільового забезпечення соціального та професійного статусу вчителя та працівників. Що задіяні в освітній сфері є найголовнішим у роботі всіх профспілкових організацій.

Розділ І. Загальні питання.

До складу профспілкової організації Великовеселівської загальноосвітньої школи І- III    ступенів    входять педагогічні     працівники     та     обслуговуючий персонал в кількості 22 осіб.
В своїй діяльності організація керується Статутом профспілки працівників освіти і науки України, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством. В межах повноважень, визначених Статутом, профспілка намічає напрямки своєї діяльності.
Профспілкова організація працює у тісній співдружності з районною профспілковою організацією працівників освіти Врадіївського району та адміністрацією школи. Працюємо згідно плану роботи, який профком складає щорічно і який затверджується профспілковими зборами. Засідання профкому проводяться згідно плану і позачергові (за потребою), існує така форма роботи як робота між засіданнями.(Додаток 1). Весь колектив працює згідно колективного трудового договору, складеного профкомом та адміністрацією школи, який укладається терміном на два роки і при необхідності доповнюється   необхідними  змінами. (Додаток 2)
Профспілковий комітет контролює виконання колективного трудового договору і звітує про хід виконання на профспілкових зборах. Адміністрація погоджує з профкомом правила внутрішнього розпорядку, розклад занять, розподіл навчального навантаження, графіки відпусток, склад атестаційної комісії, звільнення працівників за ініціативою адміністрації з підстав передбачених п.1, п – п. 2 – 5, 7 ст.40, п. п. 2,3 ст.41 КЗпП України,накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому, заходи з охорони праці та техніки безпеки, правила техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях,тарифікаційні списки, розміри премій, інші питання, передбачені діючим законодавством Члени профспілкових організацій школи беруть участь у Всеукраїнських акціях , спрямованих на захист інтересів працівників освітньої галузі.

Розділ ІІ.. Захист соціально – економічних інтересів членів профспілкової організації
Профспілковий комітет школи стоїть на стороні захисту соціально-економічних інтересів працівників. Під час складання та в ході обговорення колективного трудового договору намагаємось враховувати всебічні аспекти для покращення соціально-економічного розвитку колективу. Дуже серйозно і з великою відповідальністю ставимося до ходу виконання пунктів трудового колективного договору. Адміністрація узгоджує з профкомом питання грошової винагороди працівникам школи. Профком контролює правильність нарахування заробітної  плати працівникам школи.
Щорічно у вересні запрошуємо бухгалтера районного відділу освіти для роз’яснення нарахувань заробітної плати.
Голова профкому є постійним членом атестаційної комісії, бере участь у всіх її засіданнях, відвідує уроки колег та їх позакласні заходи, бере участь у обговоренні підсумків щорічної атестації працівників школи.
Щорічно адміністрація узгоджує з головою профкому тарифікаційні списки вчителів, розклад занять, графік відпусток.

Традицією стало привітання вчителів –пенсіонерів,організація потрібної їм допомоги.
У тісному родинному колі відмічаємо ювілеї та інші визначні події, свята. Про ювілярів та кращих педагогів пишемо статті, поздоровлення  до районної газети «Вісник Врадіївщини». У хвилини скорботи також підтримуємо колег, організовуючи моральну та матеріальну допомоги.

Щорічно  виділяються кошти на новорічні подарунки і проводиться свято для дітей працівників школи. Щорічно члени профспілки мають можливість оздоровлюватись. Профком разом з районною профспілкою організовує поїздки до пансіонату відпочинку «Зміна» с.Рибаковка.(Додаток 3) Також  організовується для членів профспілки та їх дітей різноманітні  екскурсії: Софіївський парк м.Умань, с.Кримка музей «Партизанська іскра, м.Миколаїв Зоопарк.

В школі створено комісію по соціальному страхуванню, яка оформляє лікарняні листи, документи на матеріальну допомогу по догляду за дитиною та інше.

Екскурсія. Кримка. Музей «Партизанська іскра»

im_school1
im_school0
im_school3
im_school2

Розділ ІІІ . Дотримання трудового законодавства та охорони праці.
В профспілковій організації школи створено комісію по контролю за дотриманням трудового законодавства та охорони праці, яка контролює виконання заходів з цих питань та спрямовує діяльність профспілки на правовий захист її членів. Перевіряються умови праці всіх членів колективу відповідно до нормативних документів. Щорічно комісією, до складу якої входить голова профкому, перевіряється готовність школи до навчального року. Дається оцінка стану підготовки кожного кабінету і школи в цілому. На початок року також оцінюється стан безпеки в кабінетах, майстернях, в спортзалі, їдальні. Погоджуються підписуються акти готовності кабінетів до експлуатації. Комісією також перевіряється стан ведення трудових книжок, вносяться зауваженні та пропозиції, хід виконання яких теж контролюється.      Адміністрація погоджує з профкомом питання прийняття та звільнення працівників, накладання стягнень та призначення винагород.
Щорічно колектив школи проходить організовано, в спеціально призначений день медогляд. Вирішуються питання лікування та оздоровлення членів профспілки.

Розділ IV .  Культурно-масова робота
Робота цієї комісії проводиться завжди активи і жваво. Вона спрямована на згуртування колективу, підтримання здорового мікроклімату серед колег, на те, щоб кожен почував себе необхідним, бажаним, неповторним. У нас прекрасний колектив, на є чим пишатись. Ми горді за свою школу і розуміємо , що кожен має вкласти душу в улюблену справу навчання і виховання підростаючого покоління.
Завдяки коштам спонсорів та благодійним внескам, зусиллям і працьовитим рукам членів колективу школа є однією із найзатишніших і найкращих в районі. Тут радо зустрічають гостей. Наша школа – результат співдружності і співпраці з сільською владою, адміністрацією району, відділу освіти, батьками.

im_school4

Усі свята радісні  і сумні події ми ділимо на всіх. Нам добре і весело разом. День вчителя, Міжнародний жіночий день, День Захисника Вітчизни, новорічні свята, дні народження колег, зустрічі з випускниками,зустрічі з видатними людьми, виїзди на лоно природи – всі ці свята профком намагається організувати і провести якнайкраще. На коридорі є стенд  «Профспілкове життя»  де завжди висвітлюються всі події. Кожне свято проходить не повторно, адже всі члени профкому і педагогічний колектив беруть участь у його підготовці. Готуються сценарії, розважальні програми, вірші, випускаються газети чи оформляються альбоми. Всі свята знімаються на фото чи відео. Педагогічний колектив школи приймає активну участь у справах рідного села, яке квітне і кращає з кожним роком.

im_school8

У школі працюють воїни-інтернаціоналісти Коханюк О.В., Михайльонок О.М. для них 15 лютого кожного року проводиться святкова зустріч з педагогічним та учнівським колективами.

im_school5

Ми радіємо за наше село і наш район і вважаємо, що в цьому є і  частина

нашої праці. Адже зусиллями педагогічного колективу і учнів відремонтовано і підтримується в належному стані Обеліски Слави сіл,буяє квітниками і вабить прохолодою дерев та чистотою територія нашої школи а також сільський парк.

im_school6
im_school7

У школі створена футбольна команда,яка займає призові місця в районі.
На День села. Селища, День Незалежності, День Перемоги та інші свята ми завжди разам, разом із колегами, із учнями та їх батьками і в цьому наша сила.

Навчальні заклади – основа державності, у яких формуються громадяни. Рівень оволодіння базовою культурою, основу якої становлять духовні цінності українського народу й світової цивілізації, має визначати статус того чи іншого навчального закладу в системі національної освіти.

Педагогічний колектив Великовеселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів намагається виховувати людей гармонійних і освічених, національно свідомих і універсальних, які вміють відстоювати свою думку і розуміти іншого.

Зустріч із письменником Жиколом А.В

im_school9
im_school10

im_school11

Головна мета  профспілкової роботи  – виконання зобов’язань за колективним договором, піклування про членів профспілки, захист їх інтересів у межах чинного законодавства України, дотримання і перегляд виконання домовленостей – запорука творчого неспокою і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. Адже, настрій з яким учитель переступає поріг школи сприяє творчому успіху, професійному зростанню і, найголовніше, корисно впливає на здоров’я колективу.

Здається,  зроблено чимало, але не вирішених проблем ще дуже багато. Профспілкова організація школи  разом із районною профспілкою працівників освіти будуть шукати нові форми роботи для вирішення всіх проблем разом, адже лише в єдності профспілкових лав – сила, надія, впевненість у майбутньому.

https://chouprojects.com/top-online-mail-order-marijuana-mom-dispensaries-canada/