Права та обов’язки учнів

Так! В учнів теж є свої права та обов’язки. Рекомендуємо ознайомитися з основними правами та обов’язками у Великовеселівській школі та у повсякденному житті учнів. Закликаємо усіх учнів дотримуватися цих правил всюди.

Учні мають право:

 1. На захист прав особистості і ввічливе ставлення до себе.
 2. На вільний вибір школи.
 3. На вибір предмету поглибленого вивчення, позакласних додаткових, факультативних
  занять, екзаменів із окремих предметів і складання курсу екстерном.
 4. На відкриту оцінку своїх знань, отримання об’єктивної оцінки із предметів.
 5. На завчасне повідомлення про строк контрольної роботи, вимагати проведення не
  більше двох контрольних робіт у день і не більше п’яти контрольних робіт у тиждень.
 6. Вносити пропозиції в раду, адміністрацію школи по покращенню програмного
  навчання і виховання.
 7. На апеляцію у випадку конфлікту з учителем в раду школи або адміністрацію.
 8. На забезпечення якісним харчуванням.
 9. Висловлювати класному керівнику, директору, вчителям свої проблеми і отримувати
  від них допомогу, пояснення, відповіді.
 10. Відкрито висловлювати свою думку стосовно життя школи, не принижуючи гідності
  інших.
 11. Представляти школу в конкурсах, оглядах, змаганнях та інших заходах відповідно зі
  своїми можливостями і вміннями.
 12. На звільнення від уроків згідно заяви батьків.

Учні зобов’язані:

 1. Виконувати статут школи.
 2. Оволодівати знаннями.
 3. Не пропускати уроки, не запізнюватися на заняття.
 4. Приходити до школи охайними, в шкільній формі або в одязі ділового стилю.
 5. Акуратно вести щоденник і подавати його за першою вимогою вчителя.
 6. Брати участь у суспільно корисній праці, виробництві.
 7. Брати активну участь у житті школи, підтримувати і примножувати традиції школи,
  його авторитет, брати активну участь у позакласній і гуртковій роботі.
 8. Бути ввічливим у спілкуванні з учителями, з повагою ставитись до батьків. Проявляти
  милосердя, турбуватися про молодших.
 9. Гідно поводити себе, дотримуватися культури поведінки.
 10. Бережливо ставитись до державного, суспільного і особистого майна, охороняти
  природу.
 11. У випадку псування майна, приміщення, учень повинен відшкодувати його або разом
  з батьками провести ремонт.
 12. Повністю використовувати час, відведений для навчання, старанно працювати над
  поповненням своїх знань, систематично готуватись до уроків.
 13. Діяти завжди на благо колективу, турбуватись про честь і підтримку традиції школи,
  його авторитету.
 14. Гідно, культурно вести себе в ліцеї і за його межами, турбуватись про красу рідної мови.
 15. Проявляти повагу до вчителів та інших працівників школи, підкорятись вказівкам та
  розпорядженням директора школи, педагогічної ради, учителів, а також постановам
  класного і шкільного самоврядування.
 16. Постійно підтримувати в чистоті і порядку приміщення школи та його територію.
 17. Вітатися до працівників та гостей школи.

Це лише деякі базові права та обов’язки учнів. Рекомендуємо не просто прочитати всі пункти цієї сторінки а й використовувати в повсякденному житті та спонукати інших до виконання даних правил.

https://chouprojects.com/top-online-mail-order-marijuana-mom-dispensaries-canada/