Методичні об’єднання вчителів

В школі працюють методичні об’єднання: вчителів початкових класів, вчителів гуманітарно – природничого напрямку

класних керівників та динамічна група природничо-математичного циклу. Методичне об’єднання вчителів початкових класів з керівником Спотар Надією Віталіївною працює над вирішенням таких завдань:

забезпечити засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;
постійно підвищувати рівень загальнодидактичної й методичної підготовки педагогів для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
виявляти, пропагувати та здійснювати нові підходи до організації навчання й виховання;забезпечувати постійне засвоєння сучасної педагогічної теорії та практики;
створити умови для самоосвіти вчителів і здійснювати керівництво творчою діяльністю педагогів.

https://chouprojects.com/top-online-mail-order-marijuana-mom-dispensaries-canada/